Ga naar inhoud
Menu

Welkom!

Leg aan in onze haven

De Meerpaal is een VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). We bieden de theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg aan. Ook leerlingen met een TL-advies en een extra ondersteuningsbehoefte, zijn bij ons van harte welkom. Op De Meerpaal valt niemand buiten de boot, wat je verhaal ook is.

De Meerpaal biedt kinderen die in cognitief of sociaal-emotioneel opzicht 'anders' zijn, een veilige en uitdagende leeromgeving. Een omgeving waarin bijzonder zijn juist heel normaal is en iedereen zichzelf kan zijn.

Wij ondersteunen onze leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun kwaliteiten en talenten, op een manier die aansluit bij hun individuele mogelijkheden.

Door de vertrouwensband van leerling tot leerkracht en van conciërge tot ouder creëren wij een veilige omgeving waarin iedereen kan opbloeien.

Ik ben nieuw

Schoolgids

Op zoek naar informatie over vakanties, verlof of de leerlingenraad? Download de schoolgids of ga naar de pagina Mijn school.

Onderwijsvisie

Veilige leeromgeving

De Meerpaal biedt kinderen die in cognitief of sociaal-emotioneel opzicht ‘anders’ zijn, een veilige en uitdagende leeromgeving. Daarom gaat ons onderwijs net een stapje verder dan op andere scholen. Zo hechten wij aan overzichtelijkheid en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Bovendien heeft iedere leerling eigen leerdoelen, om onderwijs op maat te creëren.

Voor ouders

Onderdeel van Comenius

De Meerpaal is onderdeel van scholengroep Comenius College. Onder Comenius College vallen een aantal middelbare scholen in Rotterdam-Oost. Op haar beurt is Comenius weer onderdeel van CVO Rotterdam, de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. Onderdeel van het CVO is ook een Shared Service Organisatie die veel van de administratieve taken van De Meerpaal op zich neemt.

Ook het anker uitgooien?

Heb je het advies vmbo-tl, -kb of -bb gekregen? En zoek je een school met extra begeleiding? De Meerpaal is dan misschien een goede school voor jou. Check de pagina Ik ben nieuw om te zien wat je van ons kan verwachten.

Ik ben nieuw