Ga naar inhoud
Menu

Transformatieve school

Dinsdag 22 augustus vond in het kader van de Transformatieve School de derde bijeenkomst plaats met de medewerkers van vmbo De Meerpaal. De Transformatieve School is een professionaliseringsprogramma voor scholen waarin wordt ingegaan op de effecten van de buitenschoolse leefwereld in de school.


De eerste twee bijeenkomsten werden gehouden onder de inspirerende leiding van Iliass el Hadioui (onderwijssocioloog) en de geestelijk vader van dit prachtige traject.


De derde bijeenkomst was Abdel Wahied Ben Siamar namens de TS de cursusleider. Hij zal het verdere traject op De Meerpaal begeleiden, samen met zijn team. Opnieuw werd duidelijk dat inzicht krijgen in de verschillen tussen school-, thuis- straatcultuur (peergroup) bij kan dragen tot een beter sociaal en pedagogisch klimaat.


Om leerlingen te begeleiden in hun weg om om te gaan met de verschillende codes in de verschillende groepen is een collectieve aanpak van een geheel team nog altijd het meest effectief (team-efficacy). De komende maanden zullen de docenten hun inzicht vergroten in de theoretische achtergronden, lesbezoeken krijgen van ervaren vmbo-docenten en bij elkaar in de klassen gaan kijken. Er is een ontwikkelgroep actief die opbrengsten deelt en meedenkt in het ontwikkelproces.

Ook deze derde dag was een succes, waarin Abdel op een boeiende wijze theoretische achtergronden en de dagelijkse onderwijspraktijk met elkaar verbond, oude kennis ophaalde en het team middels doorvragen inzicht gaf in de drijfveren van het handelen.


Wordt vervolgd...