Ga naar inhoud
Menu

Berichtgeving directie Comenius College:

Het Comenius College is trots en blij mee te kunnen delen dat De Meerpaal, een school die voorheen bij de scholengemeenschap Calvijn hoorde, nu onderdeel uit maakt van het Comenius College. Deze ontwikkeling past binnen de sturingsfilosofie van CVO, het bestuur waar zowel het Comenius College alsmede De Meerpaal onder vallen, die neerkomt op het vormen van sterke scholen binnen een regionale context.

De Meerpaal is een school voor vmbo-t (mavo), -kader en -basis met extra ondersteuning, waar ook leerlingen met een tl-advies en extra ondersteuningsbehoefte welkom zijn. De leerlingen van De Meerpaal hebben om wat voor reden dan ook te maken met belemmerende factoren als leerachterstanden, dyslexie, dyscalculie, faalangst of concentratieproblemen. De Meerpaal biedt deze kinderen, die in cognitief of sociaal-emotioneel opzicht 'anders' zijn, een veilige en uitdagende leeromgeving. De Meerpaal is gelokaliseerd in Rotterdam Alexanderpolder.

De uitbreiding van het Comenius College met De Meerpaal zorgt ervoor dat onze scholengroep wordt uitgebreid met een nog diverser onderwijsaanbod.

Zowel het Comenius College als De Meerpaal zijn blij met deze nieuwe samenwerking!