Ga naar inhoud
Menu

Wij doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen klas 2 en klas 4

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Deze onderwerpen komen aan bod in een vragenlijst aan leerlingen van onze school. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft alle scholen in onze regio gevraagd om mee te doen.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. Op deze manier kunnen de GGD’en kijken naar ontwikkelingen in de tijd.

Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023?
Het onderzoek vindt plaats vanaf medio september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van de vragenlijst. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Wat doet de GGD met de resultaten?
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een beeld van de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van jongeren. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. Omdat alle GGD’en dit onderzoek op dezelfde manier uitvoeren, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Ook zullen bepaalde resultaten door de tijd heen vergeleken worden.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt door overheid en gemeenten beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op https://gezondheidinkaart.nl/ worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn resultaten van eerdere metingen te vinden.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen met een persoonlijke code. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat de GGD weet op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt wél de vier cijfers van de postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. Om te voorkomen dat leerlingen dubbel bevraagd worden, wordt dit onderzoek afgestemd met het Trimbos-instituut. Per klas kunnen op basis van toeval één of twee leerlingen een vragenlijst van het Trimbos krijgen in plaats van de GGD vragenlijst. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.
Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Op www.gezondheidsmonitorjeugd-ro... vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar info@gezondheidsmonitorjeugd-rotterdam.nl.


Gezondheidsmonitor jeugd 2023