Ga naar inhoud
Menu

Week tegen Pesten

"Goed voor elkaar"

Van 25 september t/m 29 september a.s. vindt de “Week tegen Pesten” plaats. Deze week wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. De Slogan van deze week is dit schooljaar “Goed voor elkaar.”


Binnen onze school werken we met een actief “Anti-Pestprotocol”. Dit protocol is op onze website gepubliceerd en desgewenst door u op ieder moment in te zien.


We willen dat al onze leerlingen graag naar school komen en zij zich bij ons iedere dag veilig voelen. Als team vinden wij het daarom belangrijk in deze week, samen met uw zoon/dochter, extra aandacht te besteden aan het thema “Pesten”.


Tijdens deze “Week tegen Pesten” zullen alle mentoren met hun klas les-activiteiten ondernemen die passend zijn bij dit thema.

De volgende gedragsregels kunnen hierbij aan de orde komen:
• hoe goed je voor elkaar bent?
• hoe gaan we met elkaar om?
• wat vinden leerlingen belangrijk in de onderlinge omgang?

Maar ook:

• wat doen we als het goed gaat?
• welk gedrag accepteren we niet?
• wat doen we als het niet goed gaat?


De mentoren en docenten hebben, zeker aan het begin van het schooljaar, de meeste (positieve) invloed op groepsvorming. Wij noemen dat de zgn. “Gouden Weken”. Blijvende aandacht voor positieve groepsvorming en de sociaal-emotionele vaardigheden lijken het meest effectief om pesten te voorkomen en een veilig sociaal klimaat te creëren.


Mocht u zelf ook behoefte hebben aan praktische en/of achtergrondinformatie, tips omtrent (het aanpakken van) pestgedrag, de gevolgen van pesten (zowel offline als online) of handreikingen willen om het gesprek met uw kind aan te gaan dan verwijzen wij u graag naar de overzichtelijk website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI):